Rosja

Artykuły

Język polski - informacja ogólna

kursy polskiego warszawa
Author: U.S. Army Corps of Engineers
Source: http://www.flickr.com
Język polski to język indoeuropejski oraz należy do grupy języków słowiańskich. Możemy dokonać dalszego rozróżnienia, dzieląc słowiańskie języki na południowosłowiańskie (języki bałkańskie), wschodniosłowiańskie (rosyjski i białoruski) oraz zachodniosłowiańskie (polski, czeski).


Polacy i Słowacy rozumieją się bez żadnych problemów, natomiast Polacy oraz Czesi rozumieją się po wypiciu kilku piwek.