Rosja

Artykuły

Język polski - informacja ogólna

kursy polskiego warszawa
Author: U.S. Army Corps of Engineers
Source: http://www.flickr.com
Język polski to język indoeuropejski jak też przynależy do grupy języków słowiańskich. Możemy poczynić dalszego rozróżnienia, wydzielając słowiańskie języki na południowosłowiańskie (bałkańskie języki), wschodniosłowiańskie (ukraiński oraz białoruski) a także zachodniosłowiańskie (polski, słowacki).


Polacy i Słowacy rozumieją się bez żadnych komplikacji, natomiast Czesi i Polacy rozumieją się dopiero po wychyleniu kilku piwek.